Krommeniedijk

een eeuwenoud dorp

Krommeniedijk is een zogenaamd lintdorp in de gemeente Zaanstad, met aan beide zijden veenweidegebieden met melkveehouderij. Kenmerkend voor het dorp zijn de vele ‘gloppen’ tussen de huizen waardoorheen je een mooi uitzicht op de omliggende polders hebt.

Krommeniedijk kent een lange historie. De dijk zelf dateert uit het jaar 1280, en is aangelegd op last van graaf Floris de Vijfde, ‘den keerlen Gods’. De dijk is gebouwd om het achterliggend gebied richting Amsterdam te beschermen tegen het oprukkende water van het Kromme IJ, een uitloper van het IJ bij Amsterdam. Lange tijd bestond het dorp uit twee delen, Krommeniehorn en Krommeniedijk.

Het verbindingspunt tussen de twee delen was de ‘overhaal’, een plaats waar boten over de dijk konden worden getrokken, op de plaats waar nu het meertje De Indijk ligt. De naam van de Openbare Basisschool ‘De Overhaal’ op Krommeniedijk verwijst daarnaar, en de overhaal is ook in het logo van de school verwerkt.

De naam van Dorpshuis De Horn is afgeleid van het oude dorp Krommeniehorn. Aan de andere kant van de dijk rijkten het water en de moerasgebieden toen zover als het oog kon zien zoals op oude kaarten goed zichtbaar is.

De Woudpolder achter Krommeniedijk, met zijn karakteristieke watermolen De Woudaap, dateert immers pas van 1651. En voor de liefhebbers: ja, dat is dezelfde Woudaap als uit de boeken van de Kameleon-reeks van schrijver Hotze de Roos, die in Krommenie woonde.

Tegenwoordig is Krommeniedijk geen zelfstandig dorp meer, maar formeel een buurtschap van het dorp Krommenie, dat zelf weer is opgegaan in de gemeente Zaanstad. Het eigen karakter van Krommeniedijk is echter in de loop der eeuwen bewaard gebleven.

De walvis in het wapen van Krommeniedijk is geen toevalligheid, maar verwijst naar de walvisvaarders die in vroeger eeuwen in Krommeniedijk woonden, in de tijd dat het IJ en de Zuiderzee (het huidige IJsselmeer) een open zeeverbinding vormden. Om dezelfde reden is in het oude kerkje van Krommeniedijk een schaalmodel van een zeilschip te bewonderen dat in het gebouw vanaf de zoldering neerhangt.

De straat ‘Krommeniedijk’ telt circa 125 woningen met in totaal ongeveer 300 inwoners. Tellen we het gehele buurtschap mee dan gaat het om ruim 150 woningen en circa 400 inwoners.

Krommeniedijk bestaat dus al ruim 730 jaar. In het feestjaar 1980 is op grootse wijze het 700-jarig bestaan gevierd met een heel jaar vol evenementen, een jaar dat bij vele Krommeniedijkers als bijzondere herinnering in hun geheugen gegrift staat. Meer informatie over de geschiedenis van het dorp is te vinden in tal van boeken, sommige specifiek over Krommeniedijk, soms als onderdeel van boeken die een groter gebied of specifiek aspect bestrijken. Ook op oude kaarten is het dorp steevast te vinden.

Omgeving

  1. Kerk van Krommeniedijk - het oudste en bekendste kerkje uit de omgeving is het Kerkje van Krommeniedijk. De derde zondag van de maand is de kerk open voor bezichtiging tussen 13:00 en 16:00 uur.
  2. Fort bij Krommeniedijk - het fort maakt onderdeel uit van De Stelling van Amsterdam. Er wonen jongvolwassenen met het Autisme Spectrum Stoornis; zij trainen en werken in de Theeschenkerij en in het bezoekerscentrum.
  3. obs De Overhaal - bijna op de hoek van de Uitweg en Krommeniedijk is de openbare basisschool De Overhaal gevestigd.
Adres De Horn

Dorpshuis De Horn
Krommeniedijk 131
1562 GK Krommenie

Contact

E-mail sturen                     
Telefoon: 06 - 30 79 17 16               
Contactformulier

Adres Het Spuithuis

Het Spuithuis
Krommeniedijk 125
1562 GK Krommenie

AI Website Maker