Een stukje geschiedenis

Het Dorpshuis - Het huidige gebouw van Dorpshuis De Horn dateert van 1986. Het eerste Dorpshuis is gebouwd in 1960. Vóór die tijd was café De Roo het punt van samenkomst van het dorp. Dat café is echter gesloten, waarna de Krommeniedijker bevolking op zoek is gegaan naar een alternatief, vanuit de organisatie Krommeniedijker Belang. Uit die zoektocht zijn uiteindelijk het eerste gebouw van het Dorpshuis en de Stichting Dorpshuis De Horn voortgekomen. En overigens ook de Speeltuinvereniging Krommeniedijk, en de Stichting Feestcommissie Krommeniedijk (SFK) die onder andere de jaarlijkse feestweek organiseert.

De jaarlijkse feestweek bestond al lang voor de Tweede Wereldoorlog en is één van de pijlers onder de sociale samenhang van het dorp. Ook Het Spuithuis, de voormalige kazerne van de vrijwillige brandweer van het dorp, is in bezit gekomen van de Stichting Dorpshuis De Horn, en daarna ook het landje dat naast het Dorpshuis ligt en dat altijd wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het jaarlijkse bakvoetbaltoernooi. De bouw en vervolgens de instandhouding van het dorpshuis, de organisatie van de feestweek, de eigen speeltuin, het is allemaal tekenend voor de cultuur van Krommeniedijk. Namelijk die van zelf doen. Niet wachten tot ‘de overheid’ het voor je regelt, maar zelf de handen uit de mouwen steken en met veel vrijwilligerswerk zorgen dat gedaan wordt wat gedaan moet worden. De cultuur is daarbij open. Heb je zin om mee te doen, of je nou op het dorp woont of niet, dan ben je van harte welkom. En heb je daar geen zin in, dan is het ook goed. Vrijheid blijheid. In dat laatste geval mis je natuurlijk wel het plezier en het genoegen die het samen werken en organiseren levert. Het Dorpshuis kan niet zonder de vele vrijwilligers. Vele handen maken immers licht werk!


Doel & Werkwijze

Stichting Dorpshuis De Horn heeft tot doel het in stand houden van een dorpshuis voor uiteenlopende activiteiten van onder meer verenigingen en organisaties op Krommeniedijk. Letterlijk staat er in de statuten van de Stichting Dorpshuis De Horn (verder: Het Dorpshuis): “De Stichting stelt zich ten doel het oprichten en in stand houden van een dorpshuis, dat ten dienste zal staan van sociaal- culturele, sociaal pedagogische en maatschappelijke arbeid in de ruimste zin des woords. Zij waarborgt het recht van alle in de buurtschap Krommeniedijk gevestigde verenigingen en organisaties om, naar verhouding van hun redelijke behoeften, van de in het dorpshuis beschikbare lokaliteiten gebruik te maken”. Het Dorpshuis draait op ruim 100 vrijwilligers die uiteenlopende werkzaamheden vervullen. Zonder vrijwilligers zou het Dorpshuis niet kunnen bestaan. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, daarnaast kennen we de barploeg, de hapjesploeg en de seniorenploeg, elk met een eigen coördinator. Klik hier voor meer informatie.   

Het Dorpshuis heeft geen winstoogmerk, en functioneert in principe zonder subsidies. De instandhouding en de vaste lasten van de beide gebouwen van de Stichting worden bekostigd door inkomsten uit donaties, door verhuur van de ruimtes aan de verenigingen, door de verkoop van drank en eten tijdens de activiteiten in het gebouw (het Dorpshuis beschikt over een volledige horeca-vergunning) en door de beide locaties te verhuren aan derden. Het Dorpshuis is er voor de mensen van Krommeniedijk en omstreken inclusief de inwoners van nieuwbouwwijk Willis, en voor iedereen die op één of andere manier betrokken is bij het dorp. Het Dorpshuis staat daarbij een open samenleving voor. Wie mee wil doen is welkom. Het Dorpshuis is er voor de sociale samenhang, en levert een mooie goed geoutilleerde plek van samenkomst.
Bestuur Stichting Dorpshuis De Horn

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers, zonder bezoldiging. De huidige samenstelling van het bestuur is:

 • Cor Leguijt (voorzitter)
 • Christa Rodenburg-Wouda (secretaris)
 • Anja Al-Beemsterboer (penningmeester)
 • Ap de Wit (2e voorzitter)
 • Han van Soest (bestuurslid)
 • Nico Noom (bestuurslid)
 • Rene de Graaf (bestuurslid)
 • Yvonne Meurs-de Leeuw (bestuurslid)


Het Stichtingsbestuur legt verantwoording af aan de Adviesraad. In de Adviesraad hebben vertegenwoordigers zitting van de verenigingen en organisaties die van het Dorpshuis gebruik maken.

Activiteitencommissie

Krommeniedijk heeft ook een activiteitencommissie die allemaal leuke activiteiten organiseren in het dorpshuis!
De leden van deze commissie zijn:

 • Cor Leguijt
 • Ap de Wit
 • Anja Al
 • Nel Noom
 • Jenny Wouda
 • Marleen Engel

Contactformulier

Geef uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door; wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om: zonder uw toestemming worden ze niet gedeeld met anderen; daarnaast worden ze alleen gebruikt om uw bericht te beantwoorden. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring.

Adres De Horn

Dorpshuis De Horn
Krommeniedijk 131
1562 GK Krommenie

Contact

E-mail sturen                     
Telefoon: 06 - 30 79 17 16               
Contactformulier

Adres Het Spuithuis

Het Spuithuis
Krommeniedijk 125
1562 GK Krommenie

HTML Website Creator